Notan — en del av planeringsarbetet

Alla små Notan-studier

Notan-studier av alla 14 bilder

Efter ideskisserna behövde jag lösa hur fördelningen av valörerna skulle se ut. Eftersom bilderna är små behöver de en grafisk tydlighet så att man även på några meters håll kan se vad de föreställer.

Den metod jag använder för det kallas för Notan, efter en gammal god japansk princip för träsnitt och annan bildkomposition. Notan står för ljus-mörker (eller mörker-ljus). Man bestämmer ett visst antal valörer, och komponerar bilden utifrån dessa. Eftersom det verkliga antalet valörer som ögat kan se är mycket stort, brukar man förenkla genom att gruppera närliggande valörer. Man anser att de flesta människor kan se tydlig skillnad mellan tio valörer, men för en grafiskt lättläst bild är det för många.

Notan-studier kan ha två valörer eller flera. Jag valde att använda som mest fyra valörer, medelmörkt, medel, medelljust, och vitt. Någon bild har tre, och någon annan har fått en extra valör. En viktig faktor att ta hänsyn till var att bilderna inte skulle uppfattas som alltför mörka för det mycket ljusa rum de ska hänga i.

De största kontrasterna lade jag i och kring Jesus, som ju är huvudpersonen i korsvägstavlorna.

Variationer på tema, 3 bilder visas 2 sekunder vardera om du klickar på den.

Utgående från idéskisserna gjorde jag Notan-arbetet i datorn. Då kunde jag arbeta i lager i bildbehandlaren och utgående från en linjeteckning göra flera olika versioner där jag med ett enkelt klick kunde byta en valör till en annan. Några av bilderna var lätta, medan andra krävde att jag experimenterade en del för att få bilden så tydlig som möjligt. Klicka på bilden Variationer på tema, så får du tre exempel på hur det kunde se ut.

Sedan tittade jag på helheten — alla 14 bilder tillsammans. Varje tavla för sig måste fungera som en solitär, men också smälta in i helheten. Så det blev några smärre ändringar.

Bilderna 1-9 är ganska lika varandra, men sedan uppstår frågor. Den röda manteln är borta från och med bild 10. Och det finns frågor att lösa vad gäller dagsljuset, så några bilder kommer eventuellt att förändras en smula vad gäller valör.

Nästa steg var att lägga till bra bakgrunder, från Jerusalem. Kommer snart i en dator nära dig.

Klicka på bilderna för att se större versioner, och animeringen.