Korsvägens stationer med romerska siffror

Traditionellt brukar korsvägens tavlor (eller skulpturer, reliefer) vara numrerade. Ibland i tavlorna, ibland på ramen, eller en skylt fästad på ramens över- eller underkant. Det brukar vara romerska siffror.

De här stationerna skulle ha numreringen i själva tavlorna. De behövde vara lika i stil genom hela serien, och vara läsliga både med mörk och ljus bakgrund. Det betydde att det krävdes två färger, svart och ‘guld’. Det svarta står ut mot ljus bakgrund, och ‘guldet’ lyser mot mörk bakgrund.

Siffrorna är bara 1,5 cm höga, vilket var allt som det lilla formatet tillät.

I bilderna nedan ser du exempel på två tavlor med numrering. En ljus och en mörk bakgrund. Jag kommer inte att visa alla numrerade tavlor, de här två exemplen räcker.

Annonser