Korsvägens stationer med romerska siffror

Traditionellt brukar korsvägens tavlor (eller skulpturer, reliefer) vara numrerade. Ibland i tavlorna, ibland på ramen, eller en skylt fästad på ramens över- eller underkant. Det brukar vara romerska siffror.

De här stationerna skulle ha numreringen i själva tavlorna. De behövde vara lika i stil genom hela serien, och vara läsliga både med mörk och ljus bakgrund. Det betydde att det krävdes två färger, svart och ‘guld’. Det svarta står ut mot ljus bakgrund, och ‘guldet’ lyser mot mörk bakgrund.

Siffrorna är bara 1,5 cm höga, vilket var allt som det lilla formatet tillät.

I bilderna nedan ser du exempel på två tavlor med numrering. En ljus och en mörk bakgrund. Jag kommer inte att visa alla numrerade tavlor, de här två exemplen räcker.

Annonser

Station 13 alla steg

Den är färdigmålad, det fattas bara de romerska siffrorna.

Scenen visar när Jesu kropp är nedtagen från korset, och lagd i sin moder Marias famn. Det är fortfarande mörkt som på natten, fast det egentligen är dag. (Se mitt resonemang i posten En fråga om tidpunkter för Jesu lidande.)

Först tänkte jag mig att scenen skulle vara upplyst av facklor, men det kändes som om ljuset skulle bli alltför annorlunda mot de andra tavlorna. Det fick räcka att det är natt. Så vi kan tänka oss ett överjordiskt ljus som en spotlight som lyser upp figurerna. Korsets stam och stegen i bakgrunden blev jag tvungen att ändra från dimmigt belyst till siluett, eftersom det såg ut som solnedgång snarare än natt. Det har ändrats mellan steg två och tre.

För att få tillräcklig kontrast mellan Marias blå klädnad och himmelen fick jag göra ganska mörka skuggor inne i vecken.

I de tavlor som har mer än en figur har jag kunnant använda samma färger för ansikten och hud för alla personer. Men inte här, eftersom en är levande och den andre är ett lik. Döda människor får en mycket speciell hudfärg, den är mer blå och ser definitivt livlös ut. Så jag har ansträngt mig att framhålla skillnaden.

Jag har också försökt att få Marias sorg att vara värdig. Hon tittar upp mot himmelen, och man kan läsa in mycket känslor i det. Den tanke jag haft (vilket inte betyder att det är vad du ser, du tolkar som du ser det) är att hon söker styrka att uthärda smärtan.

Den ”röda tråden” kommer in här ganska uppenbart i hennes kläder, men också i blodet från såret i Jesu sida.

Här visar jag från idé, genom alla stadier, till avslutad målning: