Press

Pressmeddelande

För omedelbar publicering

Guds Hus får ny konst av Nackakonstnär

 Inom ramen för Guds Hus och det ekumeniska samarbetet inviger Nacka församling och Sankt Konrads katolska församling gemensamt ett nytt konstverk i Fisksätra kyrka den 15 december 2012 ca kl 19:30.  Invigningen utförs av den katolske biskopen, Anders Arborelius, tillsammans med präster från båda församlingarna. Verket, målat av Nackakonstnären Charlotte Herczfeld, kallas för en Korsväg. En första presentation av verket äger rum i samma lokal den 2 december kl 13. Presentationen och invigningen är båda öppna för allmänheten, liksom de anslutande gudstjänsterna.

Korsvägen är ett klassiskt motiv som förekommer i många katolska kyrkor och som gärna används vid andakter under framför allt fastan då man förbereder sig inför påsken. (Exempel på andakt finns här.) Advent är också en förberedelsetid med fasta och bön. En korsväg visar Jesu lidande från det att han döms av Pilatus, går utmed Via Dolorosa, korsfästs, och fram till gravläggningen – som en slags tidig tecknad serie som i sin nuvarande form har fjorton bilder som kallas stationer. Se alla stationerna här.

–  Det är spännande att få vara en del av ett ekumeniskt samarbete där Svenska kyrkan och Katolska kyrkan samverkar i att utforma ett gemensamt gudstjänstrum, och att få måla en för Sverige så ovanlig bildserie, säger konstnären Charlotte Herczfeld.  Jag valde ett traditionellt uttryck för tavlorna, eftersom den katolska församlingen består av människor från många olika länder där korsvägen är ett självklart inslag i det religiösa livet, och jag vill att alla ska kunna relatera till bilderna.

Korsvägens femte station

Korsvägens femte station

Charlottes korsväg är målad med torra pigment på konstnärssandpapper, och utförda i en stil som förenar impressionismens färg- och ljusbehandling med klassisk föreställande måleri.

Korsvägsandakten har sitt ursprung i antikens och medeltidens pilgrimsresor till det Heliga Landet och Jerusalem, där man följde Via Sacra (den heliga vägen) också kallad Via Dolorosa (smärtornas väg/lidandets väg). Så småningom uppstod bruket bland hemvändarna att iscensätta det de varit med om. Bilder eller skulpturer sattes up, och man gick från station till station och bad vid var och en av dem, liksom man gjort i Jerusalem. De som inte kunde företa en pilgrimsresa fick på detta sätt en viss upplevelse av vad det kunde innebära att vara i Jerusalem vid påsktiden.

Charlotte Herczfeld

Adress: Ängsövägen 7, 132 34 Saltsjö-Boo

Telefon: 08 – 747 10 32, 0709 – 208 255

E-post: Artist@CharlotteHerczfeld.com

Hemsida: www.charlotteherczfeld.com

 Tider för presentation och invigning

Verket kommer att vara på plats och presenteras den första söndagen i advent, 2 december, ca kl 13, efter den katolska mässan som börjar kl 12, då det också finns tillfälle att träffa konstnären som kommer att berätta och visa bilder.

Den högtidliga invigningen sker lördagen den 15 december, och genomförs gemensamt av den katolske biskopen, Anders Arborelius och präster från båda församlingarna, som en del i ett ekumeniskt adventsfirande. Programmet för dagen ser ut så här:

– kl 1530 – 1830 Adventsandakt, del 1 (ungdomar) kl 1530, och del 2 (vuxna)  kl 1700
– kl 1830 – 1930 Katolsk mässa med invigning av den nya korsvägen
– kl 1930 Samkväm

Mer om Korsvägens ursprung

Bruken kring korsvägsandakterna varierade kraftigt, liksom antalet stationer. En formalisering tog sin början efter år 1343, då Franciskanorden fick ett påvligt uppdrag att sköta administration och underhåll av de heliga platserna i Jerusalem, och de utvecklade former för korsvägsandakt.

Korsvägen i Guds Hus har ett särskilt förhållande till den katolska församlingen Sankt Konrad, som leds av bröder från Capucinorden, vilken är en gren av Franciskanerna.

Korsvägsbilderna flyttade så småningom in i kyrkorna, och sedan 1731 blev det fritt för kyrkor utanför den Franciskanska orden att upprätta korsvägsstationer.  Sverige var vid det här laget protestantiskt, så hos oss infördes aldrig bruket. De korsvägar som kan ses i Sverige finns för det mesta i katolska kyrkor som tillkommit sedan sedan 1800-talets
senare hälft. I dag har i stort sett varje katolsk kyrka världen över en Korsväg.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s