Stationerna 10 och 11, steg två

Nu är det dags för full ”technicolor”! Framför allt ser korsvägsstationen 11 ganska förfärlig ut. Men den kommer att bli lugnare, inte så spräcklig.

I det här skedet av korsvägen är den röda manteln borts. Den har hittills varit [host] den röda tråden som förenar bilderna. Så nu fick jag hitta på något annat. I station 10 får marken en hel del rött i sig, som torkat gräs och annan undervegetation brukar ha, särskilt i övergången mellan ljus och skugga. Det orangeröda kontrasterar bra med de blå tonerna i livklädnadens skuggpartier. Vartefter jag jobbar vidare kommer det vara en underton, när jag lägger på de solbelysta frövipporna.

I station 11 gör jag tvärt om, och vänder på steken. Visserligen blir korset rödare, men eftersom det är mycket hudtoner, med rosa och persikotoner, så gör jag gräset grönt. Varför det? Jo, för att rött (och dess mer dämpade varianter som rost, rosa, orange) ser ännu rödare ut om det är omgivet av grönt. Det är en optisk illusion — helt enkelt hur våra ögon fungerar, hur vi varseblir. Så jag utnyttjar det tricket för att få fram ett rött intryck, men jag använder nästan inget rent rött pigment.

 

Annonser

Steg 3 för stationerna 1, 2, 3

Sist visade jag hur undermålningen balanserades. Varje färgfält var fortfarande platt, saknade illusionen av den tredje dimensionen, djup.

En bild är till sin natur tvådimensionell — den har längd och bredd, men inget djup. Allt som målas i en realistisk stil behöver också djup. Det djupet är inte äkta (då får vi gå till skulpturer), så konstnärer måste skapa en illusion.

Man måste helt enkelt ”lura ögat” (egentligen hjärnan) att tro på illusionen. Det hjälps av att vi gärna vill se vad vi anser vara verkligheten i bilden.

Det finns två sätt att skapa djup i en tavla:

  1. genom skuggningar och högdagrar — att arbeta med valör
  2. genom att använda hur färger uppfattas som närmare eller fjärmare — att arbeta med kulör

Och, man kan kombinera dessa två.

Jag arbetar främst med färgvariationer, och när det behövs förstärker jag intrycket med valörförändringar.

De här är de första variationerna, och bilderna ser fortfarande ganska råhuggna ut.

Steg 4 kommer att fullborda målningarna.